Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CARESCAPE Monitor B650 – GE Healthcare Finland Oy

2018-08-17

Produkt: CARESCAPE Monitor B650

Tillverkare: GE Healthcare Finland Oy

Tillverkarens referensnummer: FMI 36127

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-51606

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning. Tillfälliga åtgärder.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_51606 - GE Healthcare Finland Oy - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies