Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Carescape Monitor – GE Healthcare Finland Oy

2018-12-17

Produkt: Carescape B850

Tillverkare: GE Healthcare Finland Oy

Tillverkarens referensnummer: FMI 36135

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-98256

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2018_98256 - GE Healtcare Finland Oy - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies