Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Centricity Universal Viewer – GE Healthcare

2018-12-17

Produkt: Centricity Universal Viewer Zero Footprint (ZFP)

Tillverkare: GE Healthcare

Tillverkarens referensnummer: FMI 85446

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-97532

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara.

Tillverkarens dokumentation:

2018_97532 - GE Healthcare - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies