Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Cook Vacuum Pump – William A. Cook Australia Pty Ltd

2018-03-28

Produkt: Cook Vacuum Pump  

Tillverkare: William A. Cook Australia Pty Ltd

Tillverkarens referensnummer: QCR-82

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-22509

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_22509 - William A Cook Australia Pty Ltd - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies