Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Dornier Gemini – Dornier MedTech GmbH

2018-02-19

Produkt: Dornier Gemini

Tillverkare: Dornier MedTech GmbH

Tillverkarens referensnummer: 3 -2017-04-FCO

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-8923

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. Tillfälliga åtgärder.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_8923 - Dornier MedTech GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies