Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – EXCOR blodpump – Berlin Heart GmbH

2018-06-11

Produkt: EXCOR blodpump

Tillverkare: Berlin Heart GmbH

Tillverkarens referensnummer: DS-18-01

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-41961

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

Tillverkarens dokumentation:

2018_41961 - Berlin Heart GmbH - FSN

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies