Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Maestro 4000 hjärtablationssystem – Boston Scientific Corporation

2018-06-29

Produkt: Maestro 4000 hjärtablationssystem

Tillverkare: Boston Scientific Corporation

Tillverkarens referensnummer: 92178058-FA

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-49225

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_49225 - Boston Scientific Corporation - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies