Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Maquet/Datascope CARDIOSAVE Hybrid IABP – Datascope Corp.

2018-08-27

Produkt: Maquet/Datascope CARDIOSAVE Hybrid IABP aortaballongpump

Tillverkare: Datascope Corp.

Tillverkarens referensnummer: 2249723-04/26/2018-001-C---SE

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-35981

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. Tillfälliga åtgärder.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_35981 - Datascope Corp - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies