Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Maternal and Fetal Monitor – Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co.,Ltd

2018-06-29

Produkt: Maternal and Fetal Monitor

Tillverkare: Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co.,Ltd

Tillverkarens referensnummer: MIR2018052401

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-45728

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara.

 

Tillverkarens dokumentation:

20018_45728 - Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co Ltd - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies