Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Mobil detektorhållare – Philips Medical Systems DMC GmbH

2018-02-21

Produkt: Mobil detektorhållare

Tillverkare: Philips Medical Systems DMC GmbH

Tillverkarens referensnummer: TW6017526, FSCA71200174

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2017-66431

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2017_66431 - Philips Medical Systems DMC GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies