Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – NxStage Express vätskevärmare – NxStage Medical, Inc.

2018-08-15

Produkt: NxStage Express vätskevärmare

Tillverkare: NxStage Medical, Inc.

Tillverkarens referensnummer: 18-002

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-49906

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2018_49906 - NxStage Medical Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies