Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – PROVEO 8 oftalmologiska mikroskopsystem – Leica Microsystems AG

2018-02-22

Produkt: PROVEO 8 oftalmologiska mikroskopsystem

Tillverkare: Leica Microsystems AG

Tillverkarens referensnummer: CAPA-2017-04-002-H

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2017-69565

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. Modifiering av programvara. Tillfälliga åtgärder.

Tillverkarens dokumentation:

2017_69565 - Leica Microsystems AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies