Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Patientmonitor SureSigns VSi och SureSigns VS2+ - Philips Medical Systems

2018-02-12

Produkt: Patientmonitor SureSigns VSi och SureSigns VS2+

Tillverkare: Philips Medical Systems

Tillverkarens referensnummer: FSCA 86000250A-IR

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-9938

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av märkning.

Tillverkarens dokumentation:

2018_9938 - Philips Medical Systems - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies