Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – TCM4 Combi-, TCM CombiM- och TCM Tosca-moduler – Radiometer Basel AG

2018-06-15

Produkt: TCM4 Combi-, TCM CombiM- och TCM Tosca-moduler

Tillverkare: Radiometer Basel AG

Tillverkarens referensnummer: FAN 915-379

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-20608

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

Tillverkarens dokumentation:

2018_20608 - Radiometer Basel AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies