Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – TEE-prober – GE Vingmed Ultrasound AS

2018-03-28

Produkt: TEE-prober

Tillverkare: GE Vingmed Ultrasound AS

Tillverkarens referensnummer: FMI 76177

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.4-2018-21948

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_21948 - GE Vingmed Ultrasound AS - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies