Sjukhusutrustning – M-1 fästanordning för ambulansbarnsängar – Stryker Medical

2018-04-16

Produkt: M-1 fästanordning för ambulansbarnsängar

Tillverkare: Stryker Medical

Tillverkarens referensnummer: RA2018-1748498

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-25953

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

 

Tillverkarens dokumentation:

2018_25953 - Stryker Medical - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies