Anestesi- och andningsstödjande produkter – C-MAC videolaryngoskop – KARL STORZ SE & Co. KG

2019-11-05

Produkt: C-MAC videolaryngoskop

Tillverkare: KARL STORZ SE & Co. KG

Tillverkarens referensnummer: 200771196

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-86501

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2019_86501 - KARL STORZ SE and Co KG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies