Anestesi- och andningsstödjande produkter – HeartStart XL+ defibrillator/monitor – Philips Medical Systems

2019-12-19

Produkt: HeartStart XL+ defibrillator/monitor

Tillverkare: Philips Medical Systems

Tillverkarens referensnummer: FSCA 86100203A-IR

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-91352

Sammanfattning: Varningsinformation. Modifiering av produkt. Modifiering av programvara. Tillfälliga åtgärder.

Tillverkarens dokumentation:

2019_91352 - Philips Medical Systems - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies