Anestesi- och andningsstödjande produkter – Oxylog VE300 ventilator med väggmonterat hållarsystem – Drägerwerk AG & Co. KGaA

2019-05-24

Produkt: Oxylog VE300 ventilator med väggmonterat hållarsystem

Tillverkare: Drägerwerk AG & Co. KGaA

Tillverkarens referensnummer: PR85482

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-32211

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2019_32211 - Drägerwerk AG and Co KGaA - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies