Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – ARTIS zee- och AXIOM Artis-system – Siemens Healthcare GmbH

2019-08-26

Produkt: ARTIS zee- och AXIOM Artis-system som används tillsammans med generatorn A100

Tillverkare: Siemens Healthcare GmbH

Tillverkarens referensnummer: AX038-18-S

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-54275

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. Tillfälliga åtgärder.

Tillverkarens dokumentation:

2019_54275 - Siemens Healthcare GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies