Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – GE Healthcare detektormonteringsskruvar för nukleära, medicinska system – GE Medical Systems Israel

2019-04-15

Produkt: Discovery NM 630, Discovery NM/CT 670 CZT, Discovery NM/CT 670 DR, Discovery NM/CT 670 ES och Optima NM/CT 640, NM 830, NM/CT 850, NM/CT 860, NM/CT 870 CZT, NM/CT 870 DR

Tillverkare: GE Medical Systems Israel

Tillverkarens referensnummer: FMI 40885

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-26763

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2019_26763 - GE Medial Systems Israel - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies