Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Ingenia Elition S och Ingenia Elition X – Philips Medical Systems Nederland B.V.

2019-01-14

Produkt: Ingenia Elition S och Ingenia Elition X

Tillverkare: Philips Medical Systems Nederland B.V.

Tillverkarens referensnummer: FCO78100490

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-101277

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara. Modifiering av bruksanvisning. Tillfälliga åtgärder.

Tillverkarens dokumentation:

2018_101277 - Philips Medical Systems Nederland BV - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies