Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – MultiDiagnost-Eleva, Urodiagnost, OmniDiagnost-Eleva och OmniDiagnost-Classic – Philips Medical Systems Nederland BV

2019-04-01

Tillverkare: Philips Medical Systems Nederland BV

Tillverkarens referensnummer: 2018-IGTBST-020, DHF338319/XCR609-190019

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-24033

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2019_24033 - Philips Medical Systems Nederland BV - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies