Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Takhögtalare till MR-system – Philips Medical Systems Nederland B.V.

2019-01-14

Produkt: Takhögtalare till MR-systemen Intera, Enterprise, Achieva, Achieva XT, Achieva Conversion, Panorama HFO, Ingenia, Smarthpath to dStream, Multiva, Prodiva, MR-OR, MR-RT, MR-Linac och MR-Marlin

Tillverkare: Philips Medical Systems Nederland B.V.

Tillverkarens referensnummer: FCO78100484

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-1611

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2019_1611 - Phillips Medical Systems Nederland BV - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies