Engångsprodukter – BVI servetter för oftalmiska instrument, vekar och svampprodukter som skyddar hornhinnan från ljus – Beaver-Visitec International, Inc.

2019-07-01

Produkt: BVI Visitec Visiwipe och Merocel instrumentservetter/häftmedelsservetter, BVI Visitec och Merocel ögonvekar och BVI Merocel ljusskydd för hornhinnan

Tillverkare: Beaver-Visitec International, Inc.

Tillverkarens referensnummer: FA-19-006_BVI Sponges_Illegible_Expiration Date

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-38217

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

Tillverkarens dokumentation:

2019_38217 - Beaver-Visitec International Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies