Engångsprodukter – Bivona innerkanyl – Smiths Medical ASD, Inc.

2019-04-01

Produkt: Bivona innerkanyl för Bivona trakealkanyler

Tillverkare: Smiths Medical ASD, Inc.

Tillverkarens referensnummer: 1824231-04/15/2015-001-C

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-83330

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2018_83330 - Smiths Medical ASD Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies