Engångsprodukter – DIPHOTERINE MINI-DAP och DIPHOTERINE MICRO-DAP – Prevor

2019-07-05

Produkt: DIPHOTERINE MINI-DAP och DIPHOTERINE MICRO-DAP

Tillverkare: Prevor

Tillverkarens referensnummer: NC 18589-2

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-54039

Sammanfattning: Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2019_54039 - Prevor - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies