Engångsprodukter – Edwards SAPIEN 3 Ultra kateterburet hjärtklaffsystem (SAPIEN 3 Ultra införingssystem) – Edwards Lifesciences LLC

2019-09-12

Produkt: Edwards SAPIEN 3 Ultra kateterburet hjärtklaffsystem (SAPIEN 3 Ultra införingssystem)

Tillverkare: Edwards Lifesciences LLC

Tillverkarens referensnummer: FCA 141

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-59645

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2019_59645 - Edwards Lifesciences LLC - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies