Engångsprodukter – Emerge Monorail / NC Emerge Monorail PTCA-dilatationskatetrar och Guidezilla II förlängningskateter – Boston Scientific Corporation

2019-11-18

Produkt: Emerge Monorail PTCA-dilatationskatetrar, NC Emerge Monorail PTCA-dilatationskatetrar och Guidezilla II förlängningskateter – Boston Scientific Corporation

Tillverkare: Boston Scientific Corporation

Tillverkarens referensnummer: 92433578-FA

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-89717

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2019_89717 - Boston Scientific Corporation - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies