Engångsprodukter – GCS-platta – Pajunk GmbH Medizintechnologie

2019-10-03

Produkt: GCS-platta

Tillverkare: Pajunk GmbH Medizintechnologie

Tillverkarens referensnummer: RR001_002-19

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-71374

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2019_71374 - Pajunk GmbH Medizintechnologie - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies