Engångsprodukter – Hudson RCI Sheridan-märkta endotrakealtuber och -anslutningar – Teleflex Medical

2019-10-21

Produkt: Hudson RCI Sheridan-märkta endotrakealtuber och -anslutningar

Tillverkare: Teleflex Medical

Tillverkarens referensnummer: EIF-000361-01

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-64958

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2019_64958 - Teleflex Medical - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies