Engångsprodukter – Kwart Retro-Inject stentset och Salle intraoperativt pyeloplastikstentset – Cook Incorporated

2019-05-20

Produkt: Kwart Retro-Inject stentset och Salle intraoperativt pyeloplastikstentset

Tillverkare: Cook Incorporated

Tillverkarens referensnummer: 2019FA0004

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-38477

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2019_38477 - Cook Incorporated - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies