Engångsprodukter – Rektalsonder, Unoversal, SimpaVac, anslutningsrör, anslutningsdelar, sughandtag/set, syrgaskatetrar, nasala syrgaskanyler och pincetter – ConvaTec Limited

2019-02-15

Produkt: Rektalsonder, Unoversal/SimpaVac dränagesystem, anslutningsrör för steril sugning, sterila anslutningsdelar, sughandtag/set (FilterFlow/Deltaflo), syrgaskatetrar, sterila nasala syrgaskanyler, sterila anslutningsrör för syrgas och sterila pincetter

Tillverkare: ConvaTec Limited

Tillverkarens referensnummer: FSCA Ref 2018-005

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-54186

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2018_54186 - ConvaTec Limited - FSN 2019-01-04

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies