Engångsprodukter – Rocket KCH dränage för fosterurinblåsa – Rocket Medical plc

2019-09-12

Produkt: Rocket KCH dränage för fosterurinblåsa

Tillverkare: Rocket Medical plc

Tillverkarens referensnummer: CUST-OCC110

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-68461

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2019_68461 - Rocket Medical plc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies