Engångsprodukter – SOLOPATH ballongsystem och Portico Solo åtkomstsystem – Terumo Medical Corporation

2019-05-27

Produkt: SOLOPATH ballongexpanderbart transfemoralt system, SOLOPATH återtömningsbart ballongaccessystem och Portico Solo återförslutningsbara åtkomstsystem

Tillverkare: Terumo Medical Corporation

Tillverkarens referensnummer: FSCA 1901, STE00143

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-39269

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2019_39269 - Terumo Medical Corporation - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies