Flergångsprodukter – NovoPen 5 Plus, NovoPen 6 och NovoPen Echo Plus – Novo Nordisk A/S

2019-06-16

Produkt: NovoPen 5 Plus, NovoPen 6 och NovoPen Echo Plus

Tillverkare: Novo Nordisk A/S

Tillverkarens referensnummer: 20190510

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-44414

Sammanfattning: Varningsinformation. Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2019_44414 - Novo Nordisk AS - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies