Flergångsprodukter – Ru-106-ögonapplikatorer – Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

2019-12-06

Produkt: Ru-106-ögonapplikatorer

Tillverkare: Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

Tillverkarens referensnummer: UFSN-2019Ru106

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-75111

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

Tillverkarens dokumentation:

2019_75111 - Eckert and Ziegler BEBIG GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies