Hjälpmedel för funktionshindrade – Tryckventil, Magnetventil, Tryckventil övre del och Magnetventil övre del – Ottobock SE & Co. KGaA

2019-02-22

Produkt: Tryckventil, Magnetventil, Tryckventil övre del och Magnetventil övre del

Tillverkare: Ottobock SE & Co. KGaA

Tillverkarens referensnummer: 600506016

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-101627

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2019_101627 - Ottobock SE and Co KGaA - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies