In vitro diagnostiska produkter – ONLINE TDM Vancomycin Gen.3 på cobas c-system – Roche Diagnostics GmbH

2019-10-21

Produkt: ONLINE TDM Vancomycin Gen.3 på cobas c-system

Tillverkare: Roche Diagnostics GmbH

Tillverkarens referensnummer: CN-313759

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-59602

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2019_59602 - Roche Diagnostics GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies