In vitro diagnostiska produkter – Postanalysenheterna cobas p 501 och cobas p 701 – Roche Diagnostics GmbH

2019-05-10

Produkt: Postanalysenheterna cobas p 501 och cobas p 701

Tillverkare: Roche Diagnostics GmbH

Tillverkarens referensnummer: CN-438868

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-26431

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2019_26431 - Roche Diagnostics GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies