In vitro diagnostiska produkter – Tester baserade på reaktionsprincipen NAD(H) och/eller NADP(H) – Thermo Fisher Scientific Oy

2019-06-16

Produkt: ALT/GPT (IFCC) med pyridoxalfosfat, LDH (IFCC), LDH (SCE), Kreatinkinas (IFCC), α-HBDH och Glukos (hexokinas) utan blankprov (1-reag. metod, endast Konelab)

Tillverkare: Thermo Fisher Scientific Oy

Tillverkarens referensnummer: CDDINT502

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-44786

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisningen.

Tillverkarens dokumentation:

2019_44786 - Thermo Fisher Scientific Oy - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies