In vitro diagnostiska produkter – Tina-quant Soluble Transferrin Receptor (STFR) på cobas c-system och COBAS INTEGRA 400 plus – Roche Diagnostics GmbH

2019-09-27

Produkt: Tina-quant Soluble Transferrin Receptor (STFR) på cobas c 311/501/502/701/702 och COBAS INTEGRA 400 plus

Tillverkare: Roche Diagnostics GmbH

Tillverkarens referensnummer: IO-0000165

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-66127

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2019_66127 - Roche Diagnostics GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies