Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Alcon or Endure LuxOR E71 och Alcon or Endure LuxOR E71 Q-Vue Ophthalmic Microscope – Alcon Laboratories, Inc.

2019-06-16

Produkt: Alcon or Endure LuxOR E71 och Alcon or Endure LuxOR E71 Q-Vue Ophthalmic Microscope

Tillverkare: Alcon Laboratories, Inc.

Tillverkarens referensnummer: 2018.014-ITC

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-63867

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2018_63867 - Alcon Laboratories Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies