Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Arm för sköterskepanel MAJ-1664 – KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.

2019-10-21

Produkt: Arm för sköterskepanel MAJ-1664

Tillverkare: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd

Tillverkarens referensnummer: FSCA-2019-001

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-53823

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter. Modifiering av bruksanvisning.

Tillverkarens dokumentation:

2019_53823 - KeyMed Medical and Industrial Equipment Ltd - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies