Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CARESCAPE andningsmoduler och luftvägsgasadapteralternativ N-CAiO – GE Healthcare Finland Oy

2019-12-06

Produkt: CARESCAPE andningsmoduler E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE, luftvägsgasadapteralternativ N-CAiO och deras respektive serviceutbytesenheter och enheter som kan bytas ut på fältet.

Tillverkare: GE Healthcare Finland Oy

Tillverkarens referensnummer: FMI 36141

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-99847

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Produkter ska tas ur bruk. Modifiering av produkter. Tillfälliga åtgärder.

Tillverkarens dokumentation:

2019_99847 - GE Healthcare Finland Oy - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies