Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Chromophare F 528/F 628 kirurgiska lampor – BERCHTOLD GmbH & Co. KG

2019-05-10

Produkt: Chromophare F 528/F 628 kirurgiska lampor

Tillverkare: BERCHTOLD GmbH & Co. KG

Tillverkarens referensnummer: RA2019-1937561

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-31162

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2019_31162 - BERCHTOLD GmbH and Co KG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies