Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Connection Lead SP (12V) laddningskabel till infusionspumpar – B. Braun Melsungen AG

2019-04-01

Produkt: Connection Lead SP (12V) laddningskabel till infusionspumpar

Tillverkare: B. Braun Melsungen AG

Tillverkarens referensnummer: RECALL 2019-03-18 AS/LS

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-25292

Sammanfattning: Produkter ska återkallas.

Tillverkarens dokumentation:

2019_25292 - B Braun Melsungen AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies