Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Dexcom G4 PLATINUM- och Dexcom G5 Mobila CGM-system – Dexcom, Inc.

2019-08-28

Produkt: Dexcom G4 PLATINUM- och Dexcom G5 Mobila CGM-system

Tillverkare: Dexcom, Inc.

Tillverkarens referensnummer: Dexcom ref. FAS-SD-19-002

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-55933

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

Tillverkarens dokumentation:

2019_55933 - Dexcom Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies