Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Genius 2- och Genius 3-termometrar – Covidien llc

2019-12-02

Produkt: Genius 2- och Genius 3-termometrar

Tillverkare: Covidien llc

Tillverkarens referensnummer: Event-2019-02412

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-91195

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning. Modifiering av programvara.

Tillverkarens dokumentation:

2019_91195 - Covidien llc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies