Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – HeartStart MRx-monitor/defibrillator – Philips Medical Systems

2019-07-01

Produkt: HeartStart MRx-monitor/defibrillator konfigurerad med M3539A-växelströmsmodul

Tillverkare: Philips Medical Systems

Tillverkarens referensnummer: FSCA 86100188A-IR

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-45461

Sammanfattning: Varningsinformation.

Tillverkarens dokumentation:

2019_45461 - Philips Medical Systems - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies